Zaznacz stronę
Logo RUDEK

Staw ramienny – najczęstsze schorzenia, urazy i leczenie

Jednym z trzech najbardziej podatnych kontuzjom stawów jest staw ramienny. Częściej ulegają urazom tylko staw kolanowy i skokowy. Ból i ogranczenie ruchomości to objawy, które najczęsciej im towarzyszą, a te znacznie obniżają jakość życia i potrafią uniemożliwić codzienne aktywności.

zabiegi
zabiegi

Budowa stawu ramiennego

Staw ramienny charakteryzuje się rozbudowaną strukturą anatomiczną i dużą ruchomoscią, gdyż jest stawem kulistym a to umożliwia ruch w wielu kierunkach. Składa się z dużej głowy kości ramiennej i znacznie mniejszego od niej wydrążenia stawowego łopatki. Powierzchnię wydrążenia powiększa nieco obrąbek stawowy, który stabilizuje staw, tak samo zresztą jak grupa mięśni i ścięgien otaczających ramie, tzw. Stożek rotatoów.

Uszkodzenie pierścienia rotatorów

Głowną funkcją mięśni i ściegien tworzących ten kompleks jest stabilizacja głowy kosci ramiennej w stawie, wykonywanie ruchów obrotowych oraz wznos kończyny. Przyczyną uszkodzenia mogą być:

 • miany zwyrodnieniowe w obrębe elementów tworzących staw,
 • kumulujące się mikrourazy, które powstają najczsciej w wsyniku częstego wykonywania ruchów i czynności z niesionym razmieniem.
 • nagłu uraz powstały w wyniku upadku na wyprostowaną kończynę

Objawy:

 • ból (także w nocy)
 • ograniczenie ruchomości
 • osłabienie siły mięśniowej
 • trzeszczenia i przeskakiwania podczas ruchu

Diagnostyka polega głównie na wywiadzie lekarskim i badaniu, zarówno klinicznym jak i obrazowym (USG, MRI, TK).

Leczenie uszkodzenia stożka rotatorów pochodzenia zwyrodnieniowego leczy się zachowawczo poprzez rehabilitację ruchową i fizykoterapię. Leczenie artroskopowe stosuje się przy uszkodzeniach spowodowanych urazem.

zabiegi
zabiegi

Uszkodzenie obrąbka typu SLAP

Jest to uszkodzenie przyczepu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia do panewki i obrąbka stawowego. Podzielić je można na 4 typy:

I  Zwyrodnienie bez cech nistabilności
II Oderwanie górnej częsci obrąbka od panewki
III uszkodzenie typu „rączki od wiadra”
IV pęknięcie typu „rączki od wiadra”, która rozszerza się na ścięgno bicepsa.

Większość uszkodzeń tego typu wywołanych jest nawarstwiającymi się mikrouszkodzeniami, znacznie rzadziej spowodowane jest bezpośrednim urazem np. Bardzo silnym pociągnięciem za ramię.

Objawy:

 • odczucie blokowania i przeskakiwania
 • ograniczenie ruchomości
 • ból podczas ruchu
 • spadek siły mięsni obreczy barkowej

Diagnostyka i leczenie:

Podstawą rozpoznania jest wywiad, badanie funkcjonalne oraz obrazowe. Leczenie uzależnione jest od typu uszkodzenia. Uszkodzenia II III i IV leczy się zazwyczaj operacyjnie.

Zespół ciasnoty podbarkowej

Zespól ciasnoty podbarkowej stanowi ponad połowę wszystkich patoloii w obrębie tego stawu. Patologie te zlokalizowane są w przestrzeni podbarkowej i mają związek z koletką podbarkową i ścięgnami mięni stożka rotatorów. Schorzenie to wywołane jest wykonywaniem ruchów ponad głową, które powodują uszkodzenia pierścieni rotatorów a to w efekcie prowadzi do stanu zapalngo i zwężenia przestrzeni podbarkowej. Inną przyczyną powstania ciasnoty jest osłąbienie mięśnia nadgrzebieniowego w stosunku do mięsnia naramienego, który pociąga głowę kości ramiennej zmniejszając przestrzeń podbarkową.

Objawy:

 • ból ostry, przechodzący w przewlekły ( najczęściej podczas wznosu miedzy 70 a 120 stopni)
 • ograniczenie ruchomości w wyniku dolegliowości bólowych

Diagnostyka

Polega na wywiadzie wraz z wykonaniem testów klinicznych np. Jobe`a, Hawkins`a. Pomocne jest także badanie obrazowe.

Leczenie

Stosuje się przede wszyskim leczeie zachowawcze, na które skłąda się odpoczynek, ograniczenie aktywności sportowej, stosowanie leków przeciwzapalnych. Głównym elementem leczenia jest fizjoterapia oparta przede wszystkim na ćwiczeniach.

zabiegi
zabiegi

Zwichnięcie stawu ramiennego

Jest główną przyczyną niestabilności, powstającej w wyniku niezalecznia urazu, który spowodował przemieszczenie się głowy kości ramiennej względem panewki. Do zwichnięcia dochodzi zwykle w wyniku upadku, szarpnięcia lub patologi budowy stawu ramiennego.

Objawy:

 • ograniczenie ruchomości
 • silny ból
 • zauważalne zagłębienie pod wyrostkiem barkowym w wyniku przemieszczena się głowy kosci ramiennej.

Diagnostyka opiera się przede wszystkm na wykonaniu RTG. Następnie w celu określenia uszkodzen do jakich doszlo w wyniku urazu zaleca się wykonanie dokladniejszych badań obrazowych.

Leczenie

Podstawę stanowi unieruchomienie, odciązenie kończyny i odpoczynek. Leczenie wspomoc można fizykoterapia, następnie po kilku tygdnach stopniowo uruchamiamy konczynę stosując odpowienią kinezyterapię.

mgr Magdalena Antonik

Magdalena Antonik

mgr Fizjoterapii

Logo RUDEK

RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej
Nowoczesne metody rehabilitacji

Od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 18.00

35-312 Rzeszów, ul. Strażacka 12E, Polska

4 + 6 =

Administratorem danych osobowych jest RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Przetwarzamy dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, aby umożliwić Pani/Panu kontakt z nami z możliwością umówienia wizyty w wybranym gabinecie. Aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego, proszę kliknąć kliknąć tutaj.