Zaznacz stronę
Logo RUDEK

Terapia SI

Integracja sensoryczna (Si) określona jest jako proces, który wspiera funkcjonowanie człowieka przez całe jego życie. Sposób, w jaki człowiek wykorzystuje informacje płynące z ciała i ze środowiska określa się terminem przetwarzania sensorycznego. To właśnie dzięki niemu, jesteśmy w stanie gromadzić doświadczenia oraz wypracowywać adekwatne odpowiedzi na bodźce zmysłowe. Adekwatna integracja odebranych informacji jest podstawą uczenia się oraz ma znaczny wpływ na rozwój emocjonalny i poznawczy.

Czas zabiegu: do 50 min.
Cykl leczenia obejmuje:

Zabieg dostępny w gabinetach: Szarych Szeregów.

Terapia Integracji Sensorycznej
Terapia Si

Terapia integracji sensorycznej Si

W jakim celu stosuje się terapię SI i jakie są jej główne założenia? Terapia metodą integracji sensorycznej (SI) opiera się na neuroplastyczności mózgu i ma na celu poprawę podstawowych procesów przetwarzania bodźców i organizacji pracy ośrodkowego układu nerwowego.

Głównym zadaniem terapii integracji sensorycznej jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców, w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych, aby pacjent spontanicznie formułował reakcje adaptacyjne poprawiające integrację wskazanych bodźców.

Terapia Si na czym polega?

Jak wygląda proces terapii? Jest to terapia Si realizowana w formie indywidualnych zajęć, podczas których dziecko ma przekonanie, że aranżuje zajęcia wspólnie z terapeutą, kiedy to terapeuta kreuje takie wymagania, aby podejmowane przez dziecko aktywności wywoływały właściwe reakcje adaptacyjne. Kluczowe znaczenie ma aktywność pacjenta, gdyż poziom zaangażowania dziecka ma wpływ na szybkość efektów terapii sensorycznej.

Spotkania terapeutycznego nie da się odgórnie zaplanować, gdyż nie jest to terapia o formie dyrektywnej. Terapeuta SI podąża za dzieckiem, realizując wcześniej założone cele. Dzięki bezstresowej formie terapii mózg dziecka uczy się jak zarządzać bodźcami i budować adekwatne reakcje na te bodźce.

Po 50 minutowych zajęciach terapeuta przekazuje rodzicowi końcowy feedback z zajęć oraz zaleca pracę domową w ramach diety sensorycznej. Podczas regularnego stosowania się do zaleceń terapeuty, pierwsze efekty terapii u dziecka „czystego neurologicznie” widać już po 6-8tyg. terapii.

Proces terapii sensorycznej
Terapia Si diagnoza

Diagnoza terapii Si

Czy można rozpocząć terapię bez wystawionej diagnozy? Terapia SI może być rozpoczęta jedynie po wcześniejszym badaniu oceniającym zaburzenia procesów przetwarzania sensorycznego (SPD), wyłącznie przez wykwalifikowanego terapeutę integracji sensorycznej.

Każde z wykonywanych ćwiczeń powinno mieć określony cel wynikający z diagnozy procesów SPD. Trafna diagnoza Si oraz regularny proces terapeutyczny to klucz do sukcesu dziecka.

„Upośledzona integracja sensoryczna utrudnia uczenie się i rozwój dziecka”

Aleksandra Kiper mgr fizjoterapii terapeuta i diagnosta SI

Aleksandra Kiper

Mgr Fizjoterapii
terapeuta i diagnosta SI

Logo RUDEK

RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej
Nowoczesne metody rehabilitacji

Od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 18.00

35-312 Rzeszów, ul. Strażacka 12E, Polska

14 + 9 =

Administratorem danych osobowych jest RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Przetwarzamy dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, aby umożliwić Pani/Panu kontakt z nami z możliwością umówienia wizyty w wybranym gabinecie. Aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego, proszę kliknąć kliknąć tutaj.