Zaznacz stronę
Logo RUDEK

Terapia SI

Integracja sensoryczna określona jest jako PROCES, który wspiera funkcjonowanie człowieka przez całe jego życie.

Sposób w jaki człowiek wykorzystuje informacje płynące z ciała i ze środowiska określa się terminem przetwarzania sensorycznego. To właśnie dzięki niemu, jesteśmy w stanie gromadzić doświadczenia oraz wypracowywać adekwatne odpowiedzi na bodźce zmysłowe.

Adekwatna integracja odebranych informacji jest podstawą uczenia się oraz ma znaczny wpływ na rozwój emocjonalny i poznawczy.

Czas zabiegu: do 50 min.
Cykl leczenia obejmuje:

Zabieg dostępny w gabinetach: Szarych Szeregów.

integracja sensoryczna
integracja sensoryczna

W jakim celu stosuje się terapię SI i jakie są jej główne założenia?

Terapia metodą integracji sensorycznej (SI) opiera się na neuroplastyczności mózgu i ma na celu poprawę podstawowych procesów przetwarzania bodźców i organizacji pracy ośrodkowego układu nerwowego.

Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych, aby pacjent spontanicznie formułował reakcje adaptacyjne poprawiające integrację wskazanych bodźców.

Jak wygląda proces terapii?

Jest to terapia realizowana w formie indywidualnych zajęć, podczas których dziecko ma przekonanie, że aranżuje zajęcia wspólnie z terapeutą, kiedy to terapeuta kreuje takie wymagania, aby podejmowane przez dziecko aktywności wywoływały właściwe reakcje adaptacyjne. Kluczowe znaczenie ma aktywność pacjenta, gdyż poziom zaangażowania dziecka ma wpływ na szybkość efektów terapii.

Spotkania terapeutycznego nie da się odgórnie zaplanować, gdyż nie jest to terapia o formie dyrektywnej. Terapeuta SI podąża za dzieckiem realizując wcześniej założone cele. Dzięki bezstresowej formie terapii mózg dziecka uczy się jak zarządzać bodźcami i budować adekwatne reakcje na te bodźce.

Po 50 minutowych zajęciach terapeuta przekazuje rodzicowi końcowy feedback z zajęć oraz zaleca pracę domową w ramach diety sensorycznej. Podczas regularnego stosowania się do zaleceń terapeuty, pierwsze efekty terapii u dziecka „czystego neurologicznie” widać już po 6-8tyg. terapii.

integracja sensoryczna
integracja sensoryczna

Czy można rozpocząć terapię bez wystawionej diagnozy?

Terapia SI może być rozpoczęta jedynie po wcześniejszym badaniu oceniającym zaburzenia procesów przetwarzania sensorycznego (SPD), wyłącznie przez wykwalifikowanego terapeutę integracji sensorycznej.

Każde z wykonywanych ćwiczeń powinno mieć określony cel wynikający z diagnozy procesów SPD. Trafna diagnoza oraz regularny proces terapeutyczny to klucz do sukcesu dziecka.

„Upośledzona integracja sensoryczna utrudnia uczenie się i rozwój dziecka”

Aleksandra Kiper magister fizjoterapii

Aleksandra Kiper

Mgr Fizjoterapii
terapeuta i diagnosta SI

Logo RUDEK

RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej
Nowoczesne metody rehabilitacji

Od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 18.00

35-312 Rzeszów, ul. Strażacka 12E, Polska

5 + 4 =

Administratorem danych osobowych jest RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Przetwarzamy dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, aby umożliwić Pani/Panu kontakt z nami z możliwością umówienia wizyty w wybranym gabinecie. Aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego, proszę kliknąć kliknąć tutaj.