Zaznacz stronę
Fundacja OPP 1 procent

Fundacja
Rudek dla życia

Fundacja Rudek dla Życia została ustanowiona przez fundatorów Andrzeja i Annę Rudek i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w październiku 2014r. Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Hetmańskiej 40A w Rzeszowie.

Została ona powołana głównie w celu organizowania świadczeń rehabilitacyjnych osobom, które wymagają stałej rehabilitacji. Ich stan zdrowia wymaga ciągłego leczenia dlatego nie mogą oni oczekiwać w długiej kolejce na zabiegi refundowane ze środków NFZ, a z powodu ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej nie mogą we własnym zakresie pokryć wysokich kosztów leczenia.

Oficjalny adres strony fundacji: www.fundacjarudek.pl 

 

fundacja Rudek dla życia rzeszów

Fundacja Rudek dla życia jest Organizacją Pożytku Publicznego

Przeklaż 1% naszej Fundacji
KRS: 0000526248 

fundacja dla życia 1%
pomoc dla podopiecznych Fundacji Rudek dla Życia

Komu pomagamy?

Prawo do pomocy przysługuje podopiecznym Fundacji Rudek dla Życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej, są długotrwale i przewlekle chorzy, osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości netto 0,6 płacy minimalnej ogłaszanej przez MPiPS na rok złożenia wniosku. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, podzieloną przez liczbę domowników stale zamieszkujących z beneficjentem.

Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy zobowiązana jest do złożenia Zarządowi Fundacji umotywowanego wniosku o udzielenie pomocy (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania), który powinien zawierać co najmniej zwięzłe przedstawienie jej sytuacji życiowej i majątkowej uzasadniającej uzyskanie pomocy. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o uzyskanie pomocy znajdują się w Regulaminie.

Zadania statutowe

Aby możliwe było realizowanie zadań statutowych Fundacji oraz pomoc jak największej liczbie osób potrzebujących niezbędne są środki finansowe. W związku z tym zwracamy się z prośbą do osób, których los potrzebujących nie jest obojętny, zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, o wpłacanie darowizn na konto Fundacji. Każda, nawet niewielka, pomoc ma ogromne znaczenie dla wszystkich naszych podopiecznych.

Darczyńcom, Firmom oraz Instytucjom, którzy już wspierają naszą działalność serdecznie dziękujemy za pomoc. Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i wspierania działań naszej Fundacji.

pomoc dla osób i rodzin potrzebujących

Fundacja Rudek dla życia

ZADZWOŃ – NAPISZ – PRZYJDŹ

FundacjaRudek.pl

ul. Hetmańska 40A
35-045 Rzeszów

Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego | nr KRS: 0000526248, 

Nr rachunku bankowego: 19 1140 2004 0000 3102 7538 1420 | kod IBAN: PL19 | SWIFT: BREX PL PW MBK

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

(DARMOWA) WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO

 Fundacja Rudek Dla Życia zaprasza mieszkańców powiatu rzeszowskiego do darmowej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego .

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: rudek.com.pl/wypozyczalnia/ oraz pod numerem tel.: 512 174 667

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Andrzej Rudek

Andrzej Rudek

Prezes Fundacji

Logo RUDEK

RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej
Nowoczesne metody rehabilitacji

Od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 18.00

35-312 Rzeszów, ul. Strażacka 12E, Polska

13 + 1 =

Administratorem danych osobowych jest RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Przetwarzamy dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, aby umożliwić Pani/Panu kontakt z nami z możliwością umówienia wizyty w wybranym gabinecie. Aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego, proszę kliknąć kliknąć tutaj.