Wdrożenie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wdrożenie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych
w NZOZ Rudek Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek