Zaznacz stronę
Logo RUDEK

METODA PNF

PNF to metoda proprioceptywnego nerwowomięśniowego torowania ruchu (z angielskiego — proprioceptive neuromuscular facilitation). Należy do neurofizjologicznej metody o charakterze kompleksowym i globalnym opierającej się na trójpłaszczyznowych wzorcach funkcjonalnych. Metodę PNF stosuje się w celu przywrócenia umiejętności ruchowych utraconych w następstwie chorób lub innych dysfunkcji organizmu bądź w celu kształtowania ich gdy są zaburzone.

Czas zabiegu: 
Cykl leczenia obejmuje: 

Zabieg dostępny w gabinetach: Hetmańska, Marszałkowska, Rejtana, Strażacka, Szarych Szeregów.

metoda pnf fizjoterapia rzeszów
metoda pnf

Filozofia i zasady metody PNF

Metodę PNF charakteryzują odpowiednie niezmienne reguły, do których należą:

– pozytywne podejście do pacjenta i jego problemu – stosowanie terapii bezbolesnej, szukanie jego cech pozytywnych, silniejszych mięśni i części ciała lub rzeczy, które jest w stanie osiągnąć mimo dysfunkcji,
– podejście i myślenie funkcjonalne- by osiągnąć najwyższy poziom partycypacji, myślimy o czynnościach dnia codziennego,
– mobilizacja rezerw poprzez aktywne uczestnictwo pacjenta, intensywny trening z częstą zmianą pozycji wyjściowych zmianą kolejności wykonywania ruchu oraz program zadań domowych,
– myślenie globalne- obserwacja całego pacjenta, a nie tylko jego dysfunkcji,
– wykorzystanie zasad nauczania motorycznego,
– sumowanie bodźców w czasie i przestrzeni,
– działanie tak, by uzyskać odpowiedź na każdy bodziec.

Metoda PNF – główne procedury

Kontakt manualny, werbalny i wzrokowy

Dotyk pozwala kontrolować ruch pacjenta oraz jego kierunek, zapewnia on poczucie bezpieczeństwa zarówno pacjentowi jak i terapeucie, umożliwia opór w trzech płaszczyznach oraz ułatwia wykonanie poszczególnych technik. W metodzie PNF terapeuta stosuje chwyt lubrykalny. Kontakt werbalny powinien być krótki i zrozumiały, przez co dostarcza informacji na temat tego, jak wykonać ruch, zwiększa zaufanie pacjenta do terapeuty, pomaga w korekcji ruchu. Stymulacja wzrokowa pomocna jest w kontrolowaniu i korekcji pozycji ciała oraz toru wykonywanego ruchu.

Opór manualny

Stosowany jest do torowania kierunku ruchu oraz kontroli motorycznej w celu wzmocnienia siły mięśniowej, dla poprawy zakresu ruchu, znormalizowania napięcia mięśniowego oraz uzyskania efektywnego odruchu na rozciąganie.

Kompresja

W skład kompresji wchodzą: trakcja i aproksymacja. Trakcja polega na wydłużeniu mięśni lub tułowia poprzez oddalenie od siebie powierzchni stawowych w celu torowania mobilności i receptorów stawowych. Aproksymacja powoduje skrócenie mięśni lub tułowia poprzez docisk powierzchni stawowych. Stosowana jest dla torowania stabilności, pozycji obciążenia, świadomości ciała i dla aktywacji antagonistów. Aproksymacja może być szybka lub wolna.

pnf na czym polega
rehabilitacja z ograniczeniami ruchu w rzeszowie

Irradiacja – wzmocnienie

To pobudzenia reakcji przepływających impulsów w odpowiedzi na stymulację wzrokową odpowiednim oporem. Irradiacja i wzmocnienie zależą od: zastosowanego oporu, pozycji wyjściowej, cech osobniczych pacjenta, stosowanych technik. Używa się je w celu pobudzenia napięcia mięśniowego i aktywizacji części ciała przez odpowiedni ruch.

Strech

Stosowany w celu torowania skurczu mięśni. Przez zmianę długości mięśnia możemy wpłynąć na jego pracę i aktywność.

Wyróżniamy następujące rodzaje:

– stymulus strech – rozciąganie grup mięśniowych przed wykonaniem ruchu
– reflex strech – wywołany przez szybki odruch na rozciąganie
– restrech – stymulowanie mięśnia, który już pracuje

Normalna kolejność ruchu i zmiana normalnej kolejności ruchu

Przy normalnej kolejności ruchy mają swój początek od części dystalnych i biegną ku częściom proksymalnym. Zmianę normalnej kolejności ruchu (od części proksymalnych do dystalnych) stosuje się u pacjentów neurologicznych np. przy porażeniach wiotkich.

Praca według wzorców ruchowych

Wzorcami określamy ruchy przebiegające w trzech płaszczyznach: strzałkowej, czołowej i poprzecznej.

W metodzie PNF wyróżniamy następujące wzorce:

– Łopatki
– Miednicy
– Kombinacja łopatki i miednicy
– Tułowia
– Głowy
– Kończyny górnej
– Kończyny dolnej
– Bilateralne

Techniki PNF

Wyróżniamy 3 rodzaje technik stosowanych w pracy przy pomocy metody PNF. Są to:

Techniki agonistyczne

Odnoszą się wyłącznie do grupy mięśniowej wykonującej dany ruch. Należą do nich:

Rytmiczne pobudzanie ruchu – celem tej techniki jest nauka ruchu oraz pomoc w jego zapoczątkowaniu, a także poprawa koordynacji ruchowej i regulacja napięcia mięśniowego i tempa ruchu. Składa się ono z 4 etapów:

Faza pasywna – czyli ruch bierny prowadzony przez terapeutę
Faza aktywna – ruch zapoczątkowany przez pacjenta jest biernie kontynuowany przez terapeutę
Faza przeciw oporowi – ruch pacjenta jest wykonywany przeciwko oporowi terapeuty
Faza samodzielna – pacjent wykonuje ruch bez pomocy terapeuty

Kombinacja skurczów izotonicznych – celem tej techniki jest zwiększenie czynnego zakresu ruchu, poprawa koordynacji ruchowej, aktywna kontrola ruchu oraz trening funkcjonalny ekscentrycznej kontroli ruchu i wzmocnienie mięśni. Jest to połączenie pracy koncentrycznej, statycznej i ekscentrycznej w czasie jednej aktywności.

Odtwarzanie – Replikacja – celem owej techniki jest nauczenie pacjenta przyjmowania pozycji końcowej, poprawa świadomości własnego ciała w przestrzeni. Replikacja składa się z trzech części:

techniki i metody pnf
pnf leczenie rehabilitacyjne

Techniki antagonistyczne

Są to techniki, które oddziałują zarówno na mięśnie wykonujące dany ruch jak i na mięśnie im przeciwne. Należą do nich:

Dynamiczna zwrotność ciągła – polega na tym, że dłonie terapeuty zmieniają swoje położenie w zależności od kierunku danego ruchu. Celem tej techniki jest poprawa stabilności, zmniejszenie bólu oraz poprawa siły mięśniowej.

Stabilizacja zwrotna – polega na tym, że terapeuta zmianą położenia swoich rąk stawia opór w różnych kierunkach. Pacjent ma za zadanie nie pozwolić się zepchnąć. celem owej techniki jest poprawa stabilizacji i równowagi oraz poprawa koordynacji mięśniowej agonistów i antagonistów.

Rytmiczna stabilizacja – Opór wytwarzany przez terapeutę wykonywany jest w różnych kierunkach bez zmiany położenia jego rąk. Celem tej techniki jest również poprawa stabilizacji i równowagi oraz poprawa koordynacji mięśniowej.

Techniki relaksacyjne

Stosowane w celu poprawy pasywnego i aktywnego zakresu ruchu oraz dla zmniejszenia bólu. Wyróżniamy dwie techniki rozluźniające:

Hold – Relax (Trzymaj- Rozluźnij) – terapeuta oporuje skurcz izometryczny antagonistów, po czym następuje moment relaksacji.
Contract – Relax (Napnij- Rozluźnij) – terapeuta oporuje skurcz izotoniczny mięśni ograniczających zakres ruchu, po czym następuje ich relaksacja.

Metoda PNF jest metodą funkcjonalną. Oznacza to, że skupia się ona na potrzebach dnia codziennego zgłaszanych przez pacjenta i wzoruje się na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. Stosują tę metodę, dążymy do stworzenia w terapii z pacjentem sytuacji zadaniowej, w której może on spróbować odtworzyć funkcję, która została ruchowo zaburzona. W związku z tym należy najpierw dokonać analizy ruch pacjenta w stosunku do jego prawidłowego fizjologicznego funkcjonowania oraz włączyć do terapii program treningu samoobsługi. Ustalając program pracy z pacjentem terapeuta skupia się przede wszystkim na znalezieniu problemu funkcjonalnego pacjenta jak i wykorzystaniu jego potencjału, biorąc pod uwagę najsilniejsze mięśnie czy wykorzystując jego umiejętności i sprawność. W metodzie PNF stosuje się ruchy naturalne przebiegające trój płaszczyznowo. Praca metodą PNF jest bezbolesna.

Zapraszam na zabiegi do naszego gabinetu
przy ulicy Marszałkowskiej 15 w Rzeszowie

avatar

Katarzyna Szewczyk

mgr Fizjoterapii

Logo RUDEK

RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej
Nowoczesne metody rehabilitacji

Od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 18.00

35-312 Rzeszów, ul. Strażacka 12E, Polska

10 + 8 =

Administratorem danych osobowych jest RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Przetwarzamy dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, aby umożliwić Pani/Panu kontakt z nami z możliwością umówienia wizyty w wybranym gabinecie. Aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego, proszę kliknąć kliknąć tutaj.