Zaznacz stronę
Logo RUDEK

DIAGNOZA SI

Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z rodzicem lub opiekunem dziecka, obserwacji swobodnego zachowania dziecka, Klinicznej Obserwacji Integracji Sensorycznej, Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej oraz Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego Dziecka. Podczas wywiadu w kierunku diagnozy integracji sensorycznej ustalane są bieżące trudności i problemy dziecka. Terapeuta zadaje pytania związane z przebiegiem ciąży, wiekiem występowania kamieni milowych oraz pytania mające na celu identyfikację problemów medycznych.

Czas zabiegu: do 50 min.
Cykl leczenia obejmuje:

Zabieg dostępny w gabinetach: Szarych Szeregów.

Diagnoza SI
zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia SI (Integracji Sensorycznej)

Kolejny krok w identyfikacji zaburzeń SI, to dane z Kwestionariusza Sensomotorycznego Rozwoju Dziecka – po wywiadzie rodzice/ opiekunowie proszeni są o potwierdzenie lub wykluczenie zaburzeń SI, udzielając odpowiedzi w kwestionariuszu.

Następna część diagnozy integracji sensorycznej to obserwacja swobodnej i ukierunkowanej zabawy – podczas adaptacji i swobodnego doboru sprzętu pod preferencje dziecka, terapeuta wyciąga szereg wniosków nt. jego funkcjonowania.

Ostatnia część diagnozy to Obserwacja Kliniczna i Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej – jest to szereg zadań celowanych, aby potwierdzić lub wykluczyć problemy SI (Integracji Sensorycznej).

Proces spotkań diagnostycznych kończy się przekazaniem pisemnej diagnozy i jej omówieniem, z wytyczeniem strategii terapii oraz zaprezentowaniem aktywności domowych.

Czym się różni Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej od Konsultacji SI?

Diagnoza SI Dojrzałości Procesów Sensorycznych opiera się na co najmniej dwóch spotkaniach (szczegółowy wywiad i obserwacja dziecka), pełna Diagnoza to zazwyczaj trzy / cztery spotkania (szczegółowy wywiad, obserwacja dziecka, testy SCSIT, obserwacje kliniczne oceniające m.in. lateralizację czy odruchy prymitywne). Po diagnozie, rodzice w ramach konsultacji otrzymują dokument Oceny Rozwoju Procesów Integracji Sensorycznej i zalecenia w formie pisemnej.

Konsultacja to jednorazowe spotkanie z rodzicami i dzieckiem i rekomendowana jest dla dzieci najmłodszych. Może być ona potraktowana jako część diagnozy, jeżeli terapeuta stwierdzi konieczność dodatkowego spotkania. Podczas konsultacji Terapeuta SI wybiera określony zakres sensoryczny do oceny. Konsultacja kończy się ustnym przekazaniem spostrzeżeń i zaleceń Terapeuty.

W przypadku chęci uzyskania Diety Sensorycznej konieczne są dwa spotkania konsultacyjne.

Konsultacja obejmuje dzieci w wieku 0-3 roku życia. Konsultacja integracji sensorycznej nie uprawnia do rozpoczęcia terapii gabinetowej. Do podjęcia terapii konieczna jest Diagnoza Rozwoju Procesów Sensorycznych.

diagnoza procesów integracji sensorycznej
terapia Integracji Sensorycznej Rzeszów

Dla kogo terapia Integracji Sensorycznej SI?

Oto przykładowe dysfunkcje i zaburzenia SI:

  • niemowlę – chroniczny płacz lub całkowity brak płaczu, nie lubi być owijane w becik/kocyk, nie lubi dotyku niektórych materiałów, nie lubi być przytulane, nie daje się uspokoić poprzez kołysanie, niezbyt interesują go twarze, rzadko nawiązuje kontakt wzrokowy, ważne etapy motoryki są opóźnione;
  • okres poniemowlęcy/ małe dziecko – często miewa gwałtowne napady złości z powodu przytłoczenia bodźcami zmysłowymi, uwielbia niektóre dźwięki albo ich nie znosi, bardzo łatwo się rozprasza, domaga się schematów, nie lubi być przytulane, chodzi na paluszkach, nieadekwatnie reaguje na bodźce dotykowe, sypia nieregularnie, ma trudności z jedzeniem, reaguje krzykiem na nowe smaki.
  • dziecko w wieku przedszkolnym – nadmiernie się denerwuje lub niepokoi, ma wysoką lub niską tolerancję na ból, wciąż się ślini, jest niezdarne i niezgrabne ruchowo, przeszkadzają mu ubrania/metki, jest wybredne podczas posiłków, ma preferencje lub awersję do sprzętów na placu zabaw, ma niewłaściwą postawę, ma problemy z równowagą i koordynacją, woli towarzystwo dorosłych od dzieci, posiada trudności z traktowaniem innych dzieci z wyższością, łatwo przytłacza je nadmiar bodźców, trzyma się uporczywie codziennej rutyny ( w przeciwnym razie reaguje lękiem i/lub napadami złości)
  • dziecko w wieku szkolnym – nie potrafi skupić wzroku i uwagi, łatwo ześlizguje się z krzesła, jest niezdarne, przeszkadzają mu niektóre dźwięki, nie może znieść widoku, zapachu i smaku niektórych potraw, grymasi podczas posiłku, nie toleruje niektórych ubrań, ma problemy w kontaktach rówieśniczych, łatwo się poddaje w obliczu problemów, jest letargiczne lub nadmiernie aktywne, ma problemy w przyswajaniu wiedzy. Do zaburzenia SI zalicza się również objawy takie jak słabość fizyczna czy ma problemy z odpornością.

Czy z zaburzeń SI się wyrasta?

Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do ok. 7 roku życia, ma to ścisły związek ze zjawiskiem plastyczności neuronalnej. Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, jednak przeczekiwanie problemu niesie ryzyko pogłębienia zaburzeń i dysfunkcji. By diagnoza SI była skuteczna, powinna być rozpoczęta jak najwcześniej, gdy mózg jest wystarczająco młody i elastyczny (po 7 roku życia na efekty należy zaczekać dłużej). Zidentyfikowanie problemu we wczesnym etapie rozwoju zwiększa szanse dziecka na zmniejszenie wpływu, jaki dane zaburzenie może wywrzeć na całe jego życie.

Kiedy wybrać się na diagnozę SI, by rozpocząć terapię?

Na diagnozę SI zapraszamy dzieci w wieku 3 roku życia (ukończone 3 lata) do 12 roku życia.

Integracja sensoryczna

„Terapia Integracji Sensorycznej jest sztuką nieustannej analizy zachowania dziecka, poziomu jego umiejętności, zachodzących zmian oraz adekwatnego dopasowywania i modyfikacji wykorzystywanych zadań i ćwiczeń.”

Aleksandra Kiper mgr fizjoterapii terapeuta i diagnosta SI

Aleksandra Kiper

Mgr Fizjoterapii
terapeuta i diagnosta SI

Logo RUDEK

RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej
Nowoczesne metody rehabilitacji

Od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 18.00

35-312 Rzeszów, ul. Strażacka 12E, Polska

8 + 11 =

Administratorem danych osobowych jest RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Przetwarzamy dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, aby umożliwić Pani/Panu kontakt z nami z możliwością umówienia wizyty w wybranym gabinecie. Aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego, proszę kliknąć kliknąć tutaj.