Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej

FUNDACJA RUDEK DLA ŻYCIA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
RZESZOWSKI OŚRODEK OPIEKI DZIENNEJ

DO PODSTAWOWYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NALEŻĄ:

 • całodzienna opieka zapewniona przez wykwalifikowanych opiekunów w tym:
 • edukacja dotycząca samoopieki i samopielegnacji,
 • usprawnienia ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa
 • specjalistyczne wsparcie, np. prawnik, psycholog, terapeuta w zależności od potrzeb uczestników Projektu
 • dodatkowe zajęcia: z języka obcego, artystyczne, kulturowe, doradztwo specjalistyczne, wycieczki, wyjścia do muzeów, basen,

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • 20 osób
 • wiek powyżej 65 roku życia
 • mieszkających na terenie Miasta Rzeszów/Powiat Rzeszowski
 • osoby które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki lub wsparcia

CZAS TRWANIA PROJEKTU
01.09.2018 do 31.12.2020

TERMINY REKRUTACJI
03.12.2018 do 30.01.2019

Rekrutacja beneficjentów do RZESZOWSKIEGO OŚRODKA OPIEKI DZIENNEJ odbywać się będzie na podstawie:

 • dokumentów rejestracyjnych wypełnianych przez Beneficjenta dostępnych w BIURZE PROJEKTU przy ul. Strażacka 12 E, 35-312 Rzeszów oraz na stronie internetowej.
 • zasady rekrutacji zawarte w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie na stronie internetowej

Dokumenty do pobrania:

 • Formularz rekrutacyjny
 • Regulamin rekrutacji

Rekrutacja beneficjentów do projektu: od 03.12.2018 do 30.01.2019

Bieżąca działalność Rzeszowskiego Ośrodka Opieki Dziennej oraz wszystkie akcje promocyjno-marketingowe dostępne są na: portalu społecznościowym ROOD

Realizator projektu:
Fundacja Rudek dla Życia
ul. Hetmańska 40A
35-045 Rzeszów

KOORDYNATOR PROJEKTU
Martyna Rudek-Idzik
tel. 17 857 90 59

Biuro projektu:
ul. Strażacka 12 E
35-312 Rzeszów

Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej
ul. Graniczna 21
35-312 Rzeszów

Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej - plakat