Zaznacz stronę

Zwiększenie liczby osób w ROOD

logotypy UE

Fundacja RUDEK DLA ŻYCIA realizuje projekt: Zwiększenie liczby osób w Rzeszowskim Ośrodku Opieki Dziennej

Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020
Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna
Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Numer naboru: RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20
Tytuł projektu: Zwiększenie liczby osób w Rzeszowskim Ośrodku Opieki Dziennej
Okres realizacji projektu: od: 01.03.2021 do: 30.09.2023

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 10 osób starszych powyżej 65 roku życia z powiatu rzeszowskiego (grodzki i ziemski), potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez stworzenie dla nich nowych miejsc opieki w istniejącym Rzeszowskim Ośrodku Opieki Dziennej do 30.09.2023 i objęcie ich kompleksową opieką dzienną (stała opieka opiekunów, dodatkowe zajęcia: z angielskiego, artystyczne, kulturowe, doradztwo specjalistyczne, wycieczki, wyjścia do muzeów, basen, itd.).

Dokumenty do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe – catering