Zaznacz stronę

Zapytania ofertowe – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2019

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego rehabilitacyjnego i wspomagającego od wypożyczalni

Rozstrzygnięcie przetargu

Informacja o wybranym wykonawcy/dostawcy
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
OFERTA NR 1:
Biuro Handlowe „KINESIS” Andrzej Baruta
ul. Penara 23
38-440 Iwonicz Zdrój
Data wpłynięcia oferty: 16.12.2019; godz. 11:15 (ofertę złożono osobiście).
Cena netto: 501 525,88 zł, cena brutto: 546 061,00 zł

Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert z dnia 23.12.2019

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2019

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci prac adaptacyjno-remontowo- budowlanych mających na celu dostosowanie obiektu zlokalizowanego na ul. Rejtana 32 w Rzeszowie do potrzeb wypożyczalni, w tym w szczególności do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż podjazdu, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Załączniki do zapytania ofertowego do pobrania:

  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2019

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci prac adaptacyjno-remontowo- budowlanych mających na celu dostosowanie obiektu zlokalizowanego na ul. Rejtana 32 w Rzeszowie do potrzeb wypożyczalni, w tym w szczególności do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż podjazdu, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Załączniki do zapytania ofertowego do pobrania:

  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2

Zarząd Fundacji informuje, że na zapytanie z dnia 3.09.2019 r. na wskazany adres jak również w zakreślonym terminie nie wpłynęła jakakolwiek oferta – tym samym poniżej zostaje zamieszczone kolejne zapytanie wraz z załącznikami.