Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2019

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego rehabilitacyjnego i wspomagającego od wypożyczalni

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2019

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci prac adaptacyjno-remontowo- budowlanych mających na celu dostosowanie obiektu zlokalizowanego na ul. Rejtana 32 w Rzeszowie do potrzeb wypożyczalni, w tym w szczególności do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż podjazdu, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Załączniki do zapytania ofertowego do pobrania:

  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe z dnia 13.09.2019

W związku z realizacją projektu pn.”Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej nr RPPK.08.03.00-18-0091/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci zapewnienia śniadania wraz z napojami oraz dwudaniowego obiadu z kompotem z owoców, uczestnikom projektu „Rzeszowski ośrodek opieki dziennej” zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Plik z zapytaniem do pobrania tutaj

Załączniki do zapytania ofertowegodo pobrania:

  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2
  • Załącznik nr 3
  • Wzór umowy

Rozstrzygnięcie oferty odbyło się dnia 23.09.2019 o godz.13. Została złożona jedna oferta Polonez Ewa Majcher – oferta kompletna mieszcząca się w budżecie projektu.

Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2019

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci prac adaptacyjno-remontowo- budowlanych mających na celu dostosowanie obiektu zlokalizowanego na ul. Rejtana 32 w Rzeszowie do potrzeb wypożyczalni, w tym w szczególności do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż podjazdu, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Załączniki do zapytania ofertowego do pobrania:

  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2

Zarząd Fundacji informuje, że na zapytanie z dnia 3.09.2019 r. na wskazany adres jak również w zakreślonym terminie nie wpłynęła jakakolwiek oferta – tym samym poniżej zostaje zamieszczone kolejne zapytanie wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2019

W związku z realizacją projektu pn.”Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej nr RPPK.08.03.00-18-0091/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci usług sprzątania w Rzeszowskim Ośrodku Opieki Dziennej, w ramach projektu „Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej” zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Pliki z zapytaniem do pobrania tutaj.

Zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2019 r.

W związku z realizacją projektu pn.”Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej nr RPPK.08.03.00-18-0091/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zakup paliw płynnych – na dowóz uczestników projektu „Rzeszowskiego Ośrodek Opieki Dziennej” zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe z dnia 31.12.2018

W związku z realizacją projektu pn.”Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej nr RPPK.08.03.00-18-0091/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci zapewnienia śniadania wraz z napojami oraz dwudaniowego obiadu z kompotem z owoców, uczestnikom projektu „Rzeszowski ośrodek opieki dziennej” zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Plik z zapytaniem do pobrania tutaj