Zaznacz stronę

Dotacja na kapitał obrotowy dla NZOZ RUDEK

Logo FS RP UE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek Beneficjentem

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek podpisał umowę nr POPW.01.05.00-18-0193/20-00 o dofinansowanie projektu
pn. Dotacja na kapitał obrotowy dla NZOZ RUDEK

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły
u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Rezultatem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 301 205,70 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 301 205,70 zł.