Zaznacz stronę
Logo RUDEK

Rehabilitacja Środowiskowa
w domu Pacjenta

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych refundowane przez NFZ skierowane są do pacjentów wymagających usprawniania, którzy jednocześnie ze względu na stan zdrowia nie są w stanie dotrzeć do placówki ambulatoryjnej.

Kwalifikacja do rehabilitacji domowej odbywa się na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej POZ lub specjalisty. Skierowanie należy zarejestrować do 30 dni od dnia wystawienia.

Zadzwoń: tel.: 17 861 10 96 lub 516 725 372

Warunki Rehbilitacji Domowej

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych:

 • Ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
 • Ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia – ocena w skali Rankin 5 oznacza znaczną niepełnosprawność i całkowitą zależność od otoczenia)
 • Uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
 • Chorobami przewlekle postępującymi jak: miopatie, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów
 • Chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu ( do 6 miesięcy po operacji)
 • Urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po operacji)
 • Osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym
 • Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu innych schorzeń

Kompleksowa rehabilitacja 
środowiskowa 

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w domu pacjenta w ramach refundacji NFZ wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym (realizowanych łącznie przez wszystkich Świadczeniodawców), nie więcej niż 5 zabiegów dziennie, w czasie 1-1,5 h dziennie.
W przypadku uzasadnionymi względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony ( powyżej 80 dni) decyzją lekarza kierującego oraz prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Rehabilitacja w warunkach domowych nie może być łączona ze świadczeniami Hospicjum Domowego.

Ćwiczenia z fizjoterapeutą
rwa kulszowa ćwiczenia

Skierowanie

Skierowanie na cykl rehabilitacji środowiskowej powinno zawierać:

 • Adnotację w tytule skierowania o tym, że rehabilitacja środowiskowa/ fizjoterapia powinna odbywać się w domu pacjenta
 • Pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ oraz datę wystawienia skierowania
 • Imię, nazwisko, numer PESEL ( w przypadku braku nadania numeru PESEL: numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • Kod jednostki chorobowej w klasyfikacji ICD-10
 • Opis dysfunkcji/ niepełnosprawności będącej przyczyną kierowania do świadczeń
 • Choroby współistniejące i inne czynniki mogące mieć wpływ na dobór świadczeń (np. wszczepiony rozrusznik, przyjmowanie niektórych leków)
 • Pieczęć i podpis lekarza kierującego POZ lub specjalisty

W przypadku wcześniejszego korzystania z rehabilitacji w warunkach domowych u innego Świadczeniodawcy w danym roku kalendarzowym należy dołączyć do skierowania zaświadczenie o ilości zrealizowanych dotychczas dni zabiegowych.

Rehabilitacja

Podczas pierwszej wizyty w domu pacjenta fizjoterapeuta ustala indywidualny plan rehabilitacji Świadczeniobiorcy. Po przeprowadzeniu wywiadu oraz badania funkcjonalnego określany jest rodzaj ćwiczeń i zabiegów oraz ich częstotliwość.
Rehabilitacja w warunkach domowych gwarantuje indywidualne podejście oraz skuteczność dzięki wykwalifikowaniu fizjoterapeutów oraz dostępności specjalistycznego sprzętu do zabiegów fizykalnych.
Terapeuci poza ukończeniem studiów wyższych w dziedzinie fizjoterapii doskonalą swoje umiejętności na kursach metod specjalistycznych m.in:PNF, NDT Bobath, McKenzie, Terapii Manualnej wg Mulligana, Kaltenborna, Kinesiology Taping, Ackermann, Cyriax, Integracja sensoryczna, Suche Igłowanie, techniki powięziowe oraz szereg innych.

zabiegi rehabilitacja środowiskowa rzeszów
metoda pnf fizjoterapia rzeszów

Realizowane świadczenia

Fizjoterapia domowa obejmuje świadczenia w zakresie:
KINEZYTERAPII: indywidualna praca z pacjentem (np: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje), ćwiczenia wspomagane, pionizacja, ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem, ćwiczenia izometryczne, nauka czynności lokomocji, wyciągi, inne formy usprawniania
MASAŻU: masaż suchy – częściowy, całościowy, masaż limfatyczny ręczny
FIZYKOTERAPII:
Elektrolecznictwo: galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy TENS, interferencyjne, diadynamiczne, Kotza, Traeberta
Ultradźwięki miejscowe
Leczenie polem elektromagnetycznym – impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
Laseroterapia punktowa

Prywatna wizyta fizjoterapeuty

Istnieje możliwość skorzystania z prywatnych, domowych wizyt fizjoterapeutycznych m.in w przypadkach:

 • bólu kręgosłupa, dyskopatii
 • rwy kulszowej
 • bólu stawów
 • po zabiegach operacyjnych
 • stanach po urazach narządu ruchu
 • fizjoterapii sportowców
 • korekcji wad postawy u dzieci
terapia punktów spustowych
drenaż limfatyczny

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie zmieniające Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 r w zakresie rehabilitacji leczniczej.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 209 Dz. U.2008 nr 164 poz.1027 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Flota samochodów

Dla Rehabilitacji Środowiskowej posiadamy flotę 53 aut w większości sa to Toyoty Aigo

Rehabilitanci Środowiskowi

mgr Antonik-Gieroń Aleksandra
mgr Bazan Kornelia
mgr Bolko-Kachaniak Monika
mgr Bonarek-Kmiecik Agata
mgr Borodytsia Liubov
mgr Bujak Magdalena
mgr Chmiel Sylwia
mgr Chochla Anna
mgr Denasiewicz Ewelina
mgr Dziedzic Paulina
mgr Fidor Marta
mgr Furtek Alina
mgr Kloc Joanna
mgr Kmiecik Anna
mgr Kondracka Monika
mgr Kotarba Magdalena
mgr Kozioł Kinga

mgr Kuczma Zbigniew
mgr Kundys Konrad
mgr Kuzbyt Hanna
mgr Lech Katarzyna
mgr Ligas Urszula
mgr Łojek Joanna
mgr Maciejewska Joanna
mgr Madej Eliza
mgr Marek Weronika
mgr Markuc Marta
mgr Martowicz Patrycja
mgr Matuszkiewicz Mirosław
mgr Maziarz Karolina
mgr Mik Edyta
mgr Mrozińska Agnieszka
mgr Mularczyk Ewa
mgr Nalborczyk Daniel

mgr Nowak Marta
mgr Pawluś-Czarny Karolina
mgr Perec Piotr
mgr Pierzchała Kamila
mgr Pliś Joanna
lic Płonka Patryk
mgr Radecka Katarzyna
mgr Rdzanek Karol
mgr Rogalski Paweł
mgr Shkelebey Olha
mgr Siekierski Dominik
mgr Siemasz Małgorzata
mgr Siwy Dariusz
mgr Sobek Bartosz
mgr Sondej Łukasz
mgr Sroczyński Szymon
mgr Szczepański Dawid

mgr Szewczyk Katarzyna
mgr Szpunar Magdalena
mgr Ślęczka Marcel
mgr Tokarz Patryk
lic. Vantsiyenko Vladyslav
mgr Wajda Dominika
mgr Welc Michał
mgr Wiglusz Faustyna
mgr Wilk Angelika
mgr Wlaź Tomasz
mgr Wnęk Anna
mgr Wójcik Jan
mgr Wyka Beata
mgr Zaborniak Amadeusz
mgr Zajdel Dawid
mgr Ziobro-Niemiec Dorota
mgr Zubel Wioleta
st tech. Żyga Marta
mgr Żywiec Maciej

Miejscowości w których prowadzimy rehabilitacje środowiskową

Rehabilitacja Ogólna
Boguchwała
Chmielnik
Głogów Młp
Jasionka
Kielnarowa
Kielanówka
Krasne
Kraczkowa
Lipie
Łukawiec
Łąka
Malawa
Matysówka
Miłocin
Palikówka
Racławówka
Rudna Mała
Rudna Wielka
Rzeszów
Strażów
Świlcza
Tajęcina
Trzebownisko
Tyczyn
Wólka Podleśna
Zabajka
Zaczernie
Zwięczyca

Rehabilitacja z Łańcuta
Łańcut
Dąbrówki
Wola Mała
Sonina
Wysoka

Rehabilitacja z Hyżnego
Brzezówka
Borek Stary
Kielnarowa
Tyczyn

Rehabilitacja z Sokołowa
Trzeboś
Nienadówka
Trzebuska

Zapraszamy do skorzystania z rehabilitacji w domu Pacjenta

avatar

Joanna Kloc

mgr Fizjoterapii

Logo RUDEK

RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej
Nowoczesne metody rehabilitacji

Od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 18.00

35-312 Rzeszów, ul. Strażacka 12E, Polska

8 + 3 =

Administratorem danych osobowych jest RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Przetwarzamy dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, aby umożliwić Pani/Panu kontakt z nami z możliwością umówienia wizyty w wybranym gabinecie. Aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego, proszę kliknąć kliknąć tutaj.