Rehabilitacja środowiskowa

Gabinet Rehabilitacji Medycznej „Rudek” świadczy usługi w zakresie rehabilitacji domowej (środowiskowej), która ma zapewnić rehabilitację w warunkach domowych pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają ciągłej i długoterminowej pomocy fizjoterapeuty.

Nasi rehabilitanci na chwilę obecną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia świadczą usługi na terenie miasta Rzeszowa oraz do 15 km. poza granicami miasta Rzeszowa. Natomiast odpłatnie jeździmy również po za granice miasta.

Codziennie do pacjentów potrzebujących rehabilitacji w domu wyjeżdża około 60 wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Dziennie obejmujemy opieką zdrowotną około 400 pacjentów. W warunkach domowych wykonywanych jest ponad 18 rodzajów zabiegów z zakresu masażu, kinezyterapii a także fizykoterapii.

Rehabilitację środowiskową wykonujemy bezpłatnie na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów objętych ubezpieczeniem jak i również odpłatnie.

W swojej ofercie posiadamy bardzo korzystne pakiety rehabilitacyjne. Dla pacjentów chcących skorzystać z naszych usług prywatnie koszt godzinnej wizyty wynosi 100 zł. Dla pacjentów poza granicami miasta korzystającymi z naszych usług prywatnie koszt dodatkowy to 1 zł za km.

Prywatnie oprócz schorzeń kwalifikowanych do rehabilitacji przez NFZ, zajmujemy się leczeniem takich schorzeń jak:
• bóli kręgosłupa, dyskopatii
• bóli stawów
rwy kulszowa, rwy barkowa
• po zabiegach operacyjnych
• stany po urazach narządu ruchu również u sportowców
• wad postawy u dzieci

Nasi terapeuci posiadają szereg kursów m.in McKenzie, PNF, NDT Bobath, FITS, Mulligan, Kinesiology Taping, Tepapia Manualna, Ackermann, Cyriax, Integracja sensoryczna, techniki powięziowe oraz szereg innych.

Każda wizyta u pacjenta realizowana na podstawie skierowania w pełni refundowana przez NFZ powinna trwać minimum 1 godzinę zegarową lub maksymalnie 1,5 godziny w zależności od zaleceń lekarza oraz stanu fizycznego pacjenta.

Aby rehabilitacja środowiska była w pełni refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia pacjent musi spełniać podane wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych realizowane są dla pacjentów z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:

 1. Ogniskowymi uszkodzeniami mózgu ( stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach)do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego lub skalą Rankina 5*
 2. Ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina*)
 3. Uszkodzeniami rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
 4. Chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności (miopatiami, choroba Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi ,reumatoidalnym zapaleniem stawów)
 5. Chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy od operacji)
 6. Urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie)
 7. Osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym

* Zmodyfikowana skala Rankina

0 pacjent nie zgłasza skarg

 1. Pacjent zgłasza niewielkie skargi, które nie wpływają w sposób istotny na jego tryb życia
 2. Niewielki stopień inwalidztwa. Objawy nieznacznie zmieniają dotychczasowy tryb życia, lecz nie ograniczają możliwości samodzielnego funkcjonowania. Nie jest zależny od otoczenia.
 3. Średni stopień inwalidztwa. Objawy znacznie zmieniają dotychczasowy tryb życia i uniemożliwiają całkowicie niezależne funkcjonowanie.
 4. Dość ciężki stopień inwalidztwa. Objawy zdecydowanie uniemożliwiają samodzielne życie. Nie jest konieczne ciągła opieka i pomoc osoby drugiej.
 5. Bardzo ciężki stopień inwalidztwa. Pacjent całkowicie zależny od otoczenia. Konieczna stała pomoc osoby drugiej.