Rehabilitacja dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich opiekunów


Projekt „Rehabilitacja dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich opiekunów na Podkarpaciu”

 

   

Fundacja Rudek Dla Życia realizuje projekt pt.„Rehabilitacja dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich opiekunów na Podkarpaciu”    

   Projekt,, sfinansowano ze środków Fundacji PZU’’    

   Terminy rekrutacji: 01.09.2018 – 30.09.2018    

   Okres realizacji projektu: październik 2018 – styczeń 2019    

   Beneficjenci projektu: 20 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym i znacznym, w stopniu głębokim, dla dzieci z autyzmem i 20 rodziców/opiekunów.    

 

Rehabilitacja dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich opiekunów na Podkarpaciu

W ramach projektu oferujemy:    

Dla dzieci: Masaż 1h /1x tygodniu, Ćwiczenia indywidualne 05h /1x tygodniu    

Dla rodziców/opiekunów: Ćwiczenia zdrowy kręgosłup w grupie 10 osób 1h /1x tygodniu, Porady dietetyka w grupie 10 osób 1h / 2 x tygodniu    

Poradnictwo: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rzeszowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie,    

Porady prawne: Ginalski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych      
Porady farmaceutyczne: mgr farmacji Magdalena Golec

 

Transport dzieci i opiekunów do kwoty określonej w Projekcie na zabiegi w ramach projektu.    

 Koordynator Projektu:      

      Jolanta Fień      
      tel. 605 638 882      
      e-mail jolantafien@gruparudek.pl