02 2017 Cze
Standard Post With an Image

1% PODATKU

Fundacja Rudek dla życia jest młodą Fundacją, w związku z tym nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rodziny Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z dziećmi z siedzibą w Rzeszowie, w ramach której miedzy innymi zbieramy środki z 1 % podatku na rehabilitacje naszych podopiecznych. Warunkiem skutecznego przekazania 1% podatku na rehabilitację naszych pod-opiecznych jest wskazanie w rozliczeniu rocznym nr KRS Stowarzyszenia 0000277020 oraz celu szczegółowego poprzez wskazanie konkretnej osoby na rehabilitację której przekazujemy 1 % po-datku. Środki zebrane z 1 % podatku zostaną przekazane na rehabilitację naszych podopiecznych.

Dlatego tak ważny jest
1% podatku!
KRS 0000277020

( imię i nazwisko podopiecznego)
Z dopiskiem: „na rehabilitację …………………………………………………………..”